Menu witryny

Logowanie

Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa


Pielęgniarska opieka długoterminowa jest to opieka nad przewlekle chorymi przebywającymi w domu, którzy nie wymagają hospitalizacji w oddziałach lecznictwa stacjonarnego, a ze względu na istniejące problemy zdrowotne wymagają systematycznej, intensywnej opieki pielęgniarskiej udzielanej w warunkach domowych.

Do  pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej mogą być zakwalifikowani przewlekle chorzy, którzy w ocenie SKALĄ BARTHEL UZYSKALI OD 0 DO 40 PUNKTÓW.

Czynności wykonywane przez pielęgniarkę:

 • wykonanie kwalifikacji pacjenta i ustalenie problemów pielęgnacyjnych,
 • prowadzenie edukacji zdrowotnej,
 • podawanie kroplowych wlewów dożlnych wynikających ze stałego zlecenia lekarskiego związanego                   z prowadzonym procesem leczenia,
 • podawanie leków w postaci iniekcji śródskórnych, podskórnych i domięśniowych,
 • wykonywanie zabiegów pielęgnacyjno-leczniczych w stomiach, przetokach, odleżynach, troficznych owrzodzeniach podudzi i trudno gojących się ranach,
 • karmienie przez zgłębnik i przez przetokę,
 • płukanie pęcherza moczowego,
 • pielęgnacja w związku z założoną rurką tracheotomijną,
 • zakładanie i usuwanie cewnika (stałe zlecenie lekarskie).

Aby jak najlepiej odpowiedzieć na Państwa oczekiwania dotyczące opieki nad Najbliższymi, zapraszamy do spotkania z nami.

 

 

Tryb objęcia opieką w domu

Konieczne jest wypełnienie przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego skierowania oraz karty oceny świadczeniobiorcy  w skali Barthel, następnie kontakt z Medycznym Centrum Opieki Domowej VIC-MED.

 

 

Konieczne dokumenty:


 • SKIEROWANIE WYSTAWIONE PRZEZ LEKARZA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO POBIERZ PLIK
 • KARTA OCENY ŚWIADCZENIOBIORCY SKALĄ BARTHEL POBIERZ PLIK

 

Świadczenia pielęgniarki opieki długoterminowej domowej obejmują:

 • świadczenia udzielane przez pielęgniarkę,
 • przygotowanie pacjenta i jego rodziny do samoopieki i samopielęgnacji, w tym kształtowanie umiejętności         w zakresie radzenia sobie z niepełnosprawnością,
 • świadczenia pielęgnacyjne, zgodnie z procesem pielęgnowania,
 • edukację zdrowotną pacjenta oraz członków jego rodziny,
 • pomoc w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych związanych z samodzielnym funkcjonowaniem w środowisku domowym,
 • pomoc w pozyskiwaniu sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego niezbędnego do właściwej pielęgnacji
  i rehabilitacji świadczeniobiorcy w domu.

 

Pielęgniarka zapewnia wyroby medyczne zgodnie z wyposażeniem nesesera pielęgniarskiego, natomiast pacjent lub jego rodzina bądź opiekun faktyczny zapewnia środki higieniczne i opatrunkowe, leki i inne wyroby medyczne zlecone przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Świadczenia opieki zdrowotnej w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej udzielane w warunkach domowych realizowane są we współpracy z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej,               z pielęgniarką podstawowej opieki zdrowotnej oraz z położną podstawowej opieki zdrowotnej.

Czas objęcia chorego pielęgniarską opieką długoterminową domową uwarunkowany jest od stanu zdrowia pacjenta. W miarę poprawy stanu zdrowia pacjent zostaje objęty opieką pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej.

 

Szukasz wykwalifikowanych osób do opieki dla kogoś bliskiego, możemy Ci pomóc.

Jeśli masz pytania zadzwoń 600 611 501 lub 509 569 541, jeśli wolisz e-mail napisz, a my z przyjemnością

udzielimy Państwu wszelkich dodatkowych informacji.

 

ZAPRASZAMY